›  Aktualności       ›  Firma       ›  Kontakt       ›  Mapa serwisu
  
Informacja telefoniczna:
z telefonów stacjonarnych: 0 703 403 313
(koszt 2.56 zł/min. z VAT)
z telefonów komórkowych: 0 703 403 313
(koszt 2.56 zł/min. z VAT)
Newsletter
Nowości, zmiany w rozkładzie, promocje.
   

Forum - wyraź swoja opinię

FORUM
Autor Post Data postu
maniu23@gmail.com
maniu23
Mam 2 zasadnicze pytania: Czy na PKS-ie spoczywa koniecznośc informowania pasażerów o przyslugujących im ulgach i innych uprawnieniań wynikających z oferty przewozu osób i bagażu?
Pytanie 2: Czy można uzyskać odszkodowanie od PKS-u z tytułu nieskorzystania z ulgi, która ustawowo przysługuje? Dodam, że roczne niekorzystanie z ulgi było powodem braku informacji na ten temat.
Bardzo proszę o odpowiedz.
 
2009-11-17 17:45:52
Myślę

zależy co rozumiesz przez "informowanie"...

spodziewam się, że po cichu liczysz na to iż pani w okienku lub kierowca powinien się pytać czy nie jest sznowny pasażer przypadkiem rencistą, emerytem lub inwalidą wojennym booo przysługuje Panu/Pani ulga...
 
2009-11-21 16:34:00
Admin
PKS

Wysokość i rodzaj ulg dostępna jest na tablicy przy kasach biletów miesięcznych, oraz na naszej stronie internetowej.

Ponadto w sprawie ulgowych przejazdów mają zastosowanie przepisy, które zawarte są w:
- ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.Nr 179, poz. 1495 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 grudnia 2002r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych oraz żołnierzy wojskowych organów porządkowych i żołnierzy odbywających niezawodną służbę wojskową (Dz. U. Nr208, poz.1774);
- art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 6, poz.56 ze zm.);
- ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 181, poz. 1515);
- § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 25, poz. 132).

 
2009-11-21 20:20:19

Wyświetlono posty od 1 do 3 z 3

Przewozy pasażerskie         Wynajem autobusów         Ośrodek szkolenia kierowców         Serwis usługi motoryzacyjne         Pozostała oferta         Aktualności         Firma         Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
62-510 Konin  |  ul. Zakładowa 4  |  tel. +48 63 242 20 11  |  fax. +48 63 / 242 40 82
E-mail: sekretariat@pkskonin.pl  |  Internet: www.pkskonin.pl
Biuletyn Informacji Publicznej PKS Konin S.A.