›  Aktualności       ›  Firma       ›  Kontakt       ›  Mapa serwisu
  
Informacja telefoniczna:
z telefonów stacjonarnych: 0 703 403 313
(koszt 2.56 zł/min. z VAT)
z telefonów komórkowych: 0 703 403 313
(koszt 2.56 zł/min. z VAT)
Newsletter
Nowości, zmiany w rozkładzie, promocje.
   
Wynajem autobusów  
 
Wyszukiwarka połączeń
Z:
Do:
Jesteś tutaj:   Strona główna   ›   Wynajem autobusów   ›   Warunki współpracy

Warunki współpracy

Ogólne warunki wynajmu autobusów:

Czas trwania usługi liczy się od wyjazdu z zajezdni do powrotu do zajezdni wg ilości wykonanych kilometrów lub godzin pracy autobusu ( nie mniej niż 20 km na godzinę).
Czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 15 godzin dziennie w tym: 10 godzin efektywnych plus przerwa w pracy trwająca do 5 godzin w danym dniu pracy.
Do obowiązków najemcy należy opłata za parkingi i autostrady.
Nocleg dla kierowcy zapewnia najemca.
Bagaż osób przewożonych nie powinien przekraczać 20 kg na jedno miejsce siedzące w autobusie.
Osoby korzystające z wynajętego autobusu zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych.
Osobie dysponującej autobusem nie wolno stawiać żądań, które byłyby sprzeczne z przepisami.
W przypadku przedłużenia godzin wynajmu określonych w w/w wniosku z winy zamawiającego zostaną naliczone koszty przetrzymania autobusu, wg obowiązujących
stawek godzinowych.

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 80% orientacyjnego kosztu wynajmu.
W przypadku rezygnacji z wynajmu zostaną pobrane koszty w wysokości 10% od pobranej zaliczki.
Osoba dysponująca autobusem potwierdza podpisem wykonanie usługi w karcie drogowej i w dokumencie najmu.
Końcowe rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi na podstawie wystawionego rachunku, gotówką lub przelewem bankowym.
Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe pomiędzy przewoźnikiem a najemcą strony będą rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby przewoźnika.


Start         Przewozy pasażerskie         Wynajem autobusów         Ośrodek szkolenia kierowców         Serwis usługi motoryzacyjne         Pozostała oferta         Aktualności         Firma         Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
62-510 Konin  |  ul. Zakładowa 4  |  tel. +48 63 242 20 11  |  fax. +48 63 / 242 40 82
E-mail: sekretariat@pkskonin.pl  |  Internet: www.pkskonin.pl
Biuletyn Informacji Publicznej PKS Konin S.A. Projekt i realizacja KAMPEKI