›  Aktualności       ›  Firma       ›  Kontakt       ›  Mapa serwisu
  
Informacja telefoniczna:
z telefonów stacjonarnych: 0 703 403 313
(koszt 2.56 zł/min. z VAT)
z telefonów komórkowych: 0 703 403 313
(koszt 2.56 zł/min. z VAT)
Newsletter
Nowości, zmiany w rozkładzie, promocje.
   
Wynajem autobusów  
 
Wyszukiwarka połączeń
Z:
Do:
Jesteś tutaj:   Strona główna   ›   Wynajem autobusów   ›   Warunki współpracy

Warunki współpracy

Ogólne warunki wynajmu autobusów:

Czas trwania usługi liczy się od wyjazdu z zajezdni do powrotu do zajezdni wg ilości wykonanych kilometrów lub godzin pracy autobusu ( nie mniej niż 20 km na godzinę).
Czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 15 godzin dziennie w tym: 10 godzin efektywnych plus przerwa w pracy trwająca do 5 godzin w danym dniu pracy.
Do obowiązków najemcy należy opłata za parkingi i autostrady.
Nocleg dla kierowcy zapewnia najemca.
Bagaż osób przewożonych nie powinien przekraczać 20 kg na jedno miejsce siedzące w autobusie.
Osoby korzystające z wynajętego autobusu zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych.
Osobie dysponującej autobusem nie wolno stawiać żądań, które byłyby sprzeczne z przepisami.
W przypadku przedłużenia godzin wynajmu określonych w w/w wniosku z winy zamawiającego zostaną naliczone koszty przetrzymania autobusu, wg obowiązujących
stawek godzinowych.

Zamawiający zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości 80% orientacyjnego kosztu wynajmu.
W przypadku rezygnacji z wynajmu zostaną pobrane koszty w wysokości 10% od pobranej zaliczki.
Osoba dysponująca autobusem potwierdza podpisem wykonanie usługi w karcie drogowej i w dokumencie najmu.
Końcowe rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi na podstawie wystawionego rachunku, gotówką lub przelewem bankowym.
Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe pomiędzy przewoźnikiem a najemcą strony będą rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby przewoźnika.


Przewozy pasażerskie         Wynajem autobusów         Ośrodek szkolenia kierowców         Serwis usługi motoryzacyjne         Pozostała oferta         Aktualności         Firma         Kontakt
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
62-510 Konin  |  ul. Zakładowa 4  |  tel. +48 63 242 20 11  |  fax. +48 63 / 242 40 82
E-mail: sekretariat@pkskonin.pl  |  Internet: www.pkskonin.pl
Biuletyn Informacji Publicznej PKS Konin S.A.